Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-16
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-16 Uznanie wyroku sądu zagranicznego

Uznaniu przez Kierownika USC podlegają orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia innych organów państw obcych w sprawach cywilnych wszczętych po dniu 1.07.2009 r., które mają wpływ na stan cywilny osób i podlegają wpisaniu do aktów stanu cywilnego.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uznanie orzeczenia i sporządzenie wzmianki w akcie stanu cywilnego
2. Orzeczenie sądu zagranicznego
3. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu
4. Dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu, w przypadku, gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny)
5. Tłumaczenia dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Dokumenty do wglądu:
■ dokument tożsamości

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 11,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać rachunek 34 10203206 0000 8102 0006 4410.
Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do tygodnia, jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego lub rozstrzygnięcia zagadnienia przez sąd polski.

Sposób odwołania

Brak

Podstawa prawna

Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza