Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-15
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-15 Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).

W podaniu o uznanie wyroku można jednocześnie wnioskować o wydanie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Dokumenty wymagane:
1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i sporządzenie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa.
2. Wyrok z klauzulą prawomocności.
3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia.
4. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Dokumenty do wglądu:
■ dokument tożsamości

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 11,00 zł (+ 22,00 zł jeśli wnioskodawca jednocześnie prosi o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 1 tygodnia

Sposób odwołania

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza