Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-14
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-14 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Osoba, która po rozwodzie chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, musi złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego. Ma na to trzy miesiące od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej również wtedy, gdy akt małżeństwa został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy okazać wtedy wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Po naniesieniu w akcie małżeństwa wzmianki o zmianie nazwiska można uzyskać odpis aktu małżeństwa z adnotacjami o rozwiązaniu małżeństwa i o zmianie nazwiska.

Po upływie trzymiesięcznego terminu lub jeśli w grę wchodzi zmiana na inne nazwisko niż noszone przed zawarciem małżeństwa, zmiany nazwiska można dokonać w trybie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r.o zmianie imion i nazwisk.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Wniosek o przyjęcie oświadczenia
■ Do wglądu dokument tożsamości

Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego do protokołu.

Urząd Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 11,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Od ręki.

Sposób odwołania

Brak

Podstawa prawna

Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.z 1964 r. Nr 9,poz. 59 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza