Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna:    Działalność gospodarcza
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
SO-12
Referat Spraw Obywatelskich
Data zatwierdzenia 3.04.2009 r.

SO-12 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG?

Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w formie papierowej albo elektronicznej w urzędzie miasta / gminy.
Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o elektronicznych dowodach osobistych (przewidywany termin rozpoczęcia wydawania elektronicznych dowodów osobistych to styczeń 2013 r.).

Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z 5 firm w Polsce.

Zaufany profil można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS (lista firm oraz lista urzędów dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki).

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. W przypadku osób składających wniosek osobiście w gminie, organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i pokwituje jego przyjęcie. Wniosek składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.
Polecamy: www.ceidg.gov.pl →najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG?

Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w formie papierowej albo elektronicznej w urzędzie miasta / gminy.

Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o elektronicznych dowodach osobistych (przewidywany termin rozpoczęcia wydawania elektronicznych dowodów osobistych to styczeń 2013 r.).

Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z 5 firm w Polsce.

Zaufany profil można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS (lista firm oraz lista urzędów dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki).

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. W przypadku osób składających wniosek osobiście w gminie, organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i pokwituje jego przyjęcie. Wniosek składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.

Polecamy: www.ceidg.gov.pl →najczęściej zadawane pytania

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Sposób odwołania

Sprawę załatwia

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
ST. DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POK. NR 6
TEL. 81-752-14-28

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza