Wirtualny Urząd

Wydział:    St. ds. spraw wojskowych i OC
Grupa tematyczna:    Wojsko i obrona cywilna
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
OC-02
Sprawy wojskowe i OC
Data zatwierdzenia 18.06.2008 r.

OC-02 Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się: żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową, poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska.
Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.06.2008 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wraz z właściwym oświadczeniem (druki do pobrania na st. ds. wojskowych i OC, Pl. Kościuszki 28).
2. Załączniki:
■ zaświadczenie o dochodach członków rodziny (miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę),
■ zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
■ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
3. Do wglądu dowody osobiste zainteresowanych osób.

Dokumenty należy składać w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łęcznej - st. ds. wojskowych i OC (czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 7 dni. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
■ osobiście przez wnioskodawcę ■ za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 11, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OC URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZNEJ
PL. KOŚCIUSZKI 28, TEL. 81-752-04-94

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza