Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-11
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-11 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg na wniosek osoby zainteresowanej.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wniosek można pobrać w USC w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28).

2. Załączniki:
■ oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
4. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 28.

Opłaty

Skarbowa:
■ za wydaną decyzję - 50 zł

Wpłaty należy dokonywać na rachunek nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Decyzję odbiera się osobiście. Większość przypadków do tygodnia.

Sposób odwołania

W przypadku decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w USC, Pl. Kościuszki 28.

Podstawa prawna

Art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza