Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-10
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-10 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego – DRUK do pobrania w USC, PL. Kościuszki 28
2. Załączniki:
■ dokument stanowiący podstawę do sprostowania (odpis zupełny aktu stanu cywilnego)
3. Do wglądu:
■ dokument stwierdzający tożsamość.
4. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00) lub przesłać pocztą na adres USC, Pl. Kościuszki 28.

Opłaty

skarbowa – płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
■ za wydaną decyzję - 39 zł

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście.

Sposób odwołania

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika USC. Odwołanie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Plac Kościuszki 28, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

■ Art. 28 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza