Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Dziecko - urodzenie, uznanie
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-05
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-05 Zgłoszenie urodzenia dziecka

Akt urodzenia sporządza się w USC miejsca urodzenia dziecka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia). Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są:
■ ojciec lub matka;
■ lekarz lub położna
■ jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka przedstawia do wglądu:
- gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim:
■ dowody osobiste rodziców
■ odpis skrócony aktu małżeństwa
- gdy matka jest panną:
■ dowód osobisty matki
■ odpis skrócony aktu urodzenia matki
- gdy matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji:
■ dowód osobisty matki
■ skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub separacji, ewentualnie prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji
- gdy matka jest wdową:
■ dowód osobisty matki
■ skrócony odpis aktu zgonu męża.
2. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

■ 11,00 zł za sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka, w przypadku, gdy zgłoszenie urodzenia dziecka odbywa się w miejscu zameldowania rodziców, a nie w USC miejsca urodzenia dziecka.

Wpłaty należy dokonać na rachunek 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Od ręki.

Sposób odwołania

Brak.

Podstawa prawna

Art. 38 - 41 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza