Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Akta stanu cywilnego
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-08
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-08 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać wyłącznie osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, organ państwowy. Inne osoby i instytucje - tylko po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (wniosek można pobrać w USC w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28).
2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. Dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu.
4. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

Skarbowa:
■ za odpis skrócony - 22 zł
■ za odpis zupełny - 33 zł
■ za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Osobiście - od ręki.
Pocztą - 2 dni oraz czas przesyłki.

Sposób odwołania

Brak.

Podstawa prawna

Art. 79-83 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza