Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Nieruchomości - podział, rozgraniczenie, nadanie numerów
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-14
Referat Planowania Przestrz. i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Data zatwierdzenia 1.06.2007 r.

PGM-14 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

1. Dla osób które złożą wniosek o nabycie gruntu na własność kwota wpłaty za wycenę zostanie doliczona do ceny nabycia tego gruntu.
2. O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 8).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 1.06.2007 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ odpis księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny,
■ kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00)

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Art. 32 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 2, TEL. (081) 752-03-18

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza