Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Grunty - dzierżawa, ewidencja, nabycie, zamiana
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-13
Referat Planowania Przestrz. i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Data zatwierdzenia 1.06.2007 r.

PGM-13 Zamiana nieruchomości gruntowych

1. W przypadku nierównej wartości zmienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 8).

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 1.06.2007 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o zamianę którego wnioskodawca się ubiega (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A)
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 60 dni od daty złożenia dokumentów.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Art. 15 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
■ Uchwała Nr XLII/298/06 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Łęczna oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 2, TEL. 81-752-03-18

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza