Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Grunty - dzierżawa, ewidencja, nabycie, zamiana
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-08
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSP. MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 08.07.2014 r.

PGM-08 Umieszczanie reklam wolnostojących

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 8).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 08.07.2014 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych na umieszczanie nośnika reklamowego (z wyłączeniem reklam usytuowanych w pasie drogowym) - druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8.
2. Załączniki:
■ mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz z podaniem nr działki (można ją uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A)
■ projekt reklamy (wymiary, sposób montażu, kolorystyka itp.)
■ wizualizacja reklamy w terenie lub szkic obiektu z umiejscowieniem reklamy
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Od złożonego wniosku opłaty nie pobiera się, od umieszczonej reklamy opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2010 Burmistrza Łęcznej z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Łęczna

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Umowa jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Łęcznej z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Łęczna

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1, TEL. 81-752-03-18

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza