Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Nieruchomości - podział, rozgraniczenie, nadanie numerów
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-04
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSP. MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 18.06.2016 r.

PGM-04 Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.06.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości/adresu (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ kopię mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000
■ wypis z rejestru budynków
■ w przypadku nieruchomości niezabudowanej informacja o przeznaczeniu nieruchomości na cele budowlane
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Zawiadomienie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
■ Rozporządzenie MinistraAdministracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i placów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1, TEL. (81) 535 86 52

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza