Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-09
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSP. MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 18.05.2016r.

PGM-09 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 8).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 18.05.2016r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8 lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym, pok. nr 1).
2. Załączniki:
■ W przypadku nowych podziałów i scaleń 1 egzemplarz mapy z określeniem położenia działki (można ją uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A.
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ skarbowa - płatna w formie dowodu wpłaty na rachunek:
34 10203206 0000 8102 0006 4410 - w wysokości:
■ od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
- do 5 stron – 30 zł
- powyżej 5 stron – 50 zł
■ od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż – 200 zł

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Dokumenty są odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1, TEL. 81-535-86-52

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza