Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna:    Psy uznawane za agresywne
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
GKiOŚ-05
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Data zatwierdzenia 15.02.2010 r.

GKiOŚ-05 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Rasy psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Pressa Canario), tosa inu, rottweiler, akbascch dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Data aktualizacji: 15.02.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną (druk do pobrania na st. ds. utrzymania i remontów dróg, Pl. Kościuszki 5, pok. nr 11 lub w Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Kościuszki 5. pok. nr 8).
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł.
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ skarbowa: 82,00 zł - płatna na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (na ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od daty złożenia dokumentów. Decyzja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. Złożenie odwołania jest zwolnione od opłaty.

Podstawa prawna

■ Art.10 Ustawy z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz.1002 z 2003 r. z póź. zm.)
■ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77, poz. 687 z 2003 r.)

Sprawę załatwia

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 11
TEL. 81-752-03-59

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza