Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Podatkowy
Grupa tematyczna:    Podatki
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PD-04
REFERAT PODATKOWY
Data zatwierdzenia 28.07.2016 r.

PD-04 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 28.07.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (druk do pobrania w Referacie Podatkowym - pok. nr 3).
■ Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ skarbowa (płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA O/ Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410)
- za wydanie zaświadczenia - 21,00 zł

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (na ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Bez zbędnej zwłoki - nie później niż 7 dni.
Zaświadczenie jest dostarczane pocztą, za potwierdzeniem odbioru.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej.
Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8).

Podstawa prawna

Art. 306 a - 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 60 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

REFERAT PODATKOWY
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 3
TEL. 81-535-86-17

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza