Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Podatkowy
Grupa tematyczna:    Podatki
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PD-01
REFERAT PODATKOWY
Data zatwierdzenia 04.01.2016 r.

PD-01 Opłata od posiadania psów

Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po 30 czerwca lub wygaśnięcia tego obowiązku do 30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki.

ZWOLNIENIA Z OPŁATY:

■ od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
■ od osób będących podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
■ od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa.

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 04.01.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Osoby posiadające psy powinny zgłosić ten fakt w Referacie Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 (pok. nr 3), gdzie zostaną wprowadzone do ewidencji podatników opłaty od posiadania psów.
■ O każdej zmianie stanu faktycznego należy powiadomić Referat Podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ Opłata w wysokości 50,00 zł w 2016 r. płatna na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA O/ Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Od ręki.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)
■ Uchwała Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016

Sprawę załatwia

REFERAT PODATKOWY
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 3
TEL. 81 752-10-11, 81 752-10-13

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza