Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna:    Pas drogowy
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Data zatwierdzenia 20.05.2016 r.

GKiOŚ-01A Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 20.05.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację / przebudowę zjazdu.
■ Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczeniem kolorem proponowanej lokalizacji zjazdu.
■ Jeśli są wymagane to: Projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu, dodatkowe dokumenty związane ze służebnością przejazdu.
■ Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za zezwolenia na lokalizację zjazdu o ile zjazd nie związany jest z budownictwem mieszkaniowym.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ Opłata w wysokości 82,00 zł płatna na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA O/ Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410. Zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu nie podlega opłacie skarbowej jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.
Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

■ Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Sposób odwołania

■ W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. Złożenie odwołania jest zwolnione od opłaty.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. W sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).
■ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (DZ. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2086 ze zm.).
■ Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), (stawka określona w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3).
■ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ST. DS. UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG,
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 8, TEL. (081) 53-58-601

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza