Informacja o udostepnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

09-10-2007, 10:04

Podaje się do wiadomości wyborców,

że od 9 października 2007 r. w dniach pracy Urzędu w godzinach 8.00-13.00
w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, pokój 8A

udostępniany jest, na pisemny wniosek, do wglądu spis wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza