Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łęczna w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

20-09-2007, 07:35

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Łęcznej
z dnia 20 września 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami), uchwały Nr XLIV/310/2006 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stałych obwodów głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łęczna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Zakrzów, Rossosz, Piotrówek Drugi

Ciechanki Łęczyńskie

Szkoła Podstawowa

2

Nowogród, Łuszczów-Kolonia, Zofiówka, Trębaczów

Zofiówka

Szkoła Podstawowa

3

Karolin, Witaniów, Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś-Kolonia, Stara Wieś-Stasin

Łęczna - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, ul.Litewska 16

4

Łęczna - ulica Górnicza

Łęczna  - Osiedlowy Dom Kultury

ul.Górnicza 12

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Łęczna - ulice: Szkolna, Gwarków, Chełmska nr 112

Łęczna  - Zespół Szkół Nr 1

ul.Szkolna 3

6

Łęczna - ulica Staszica (bez nr 1 i 5) 

Łęczna - Zespół Szkół Nr 1

 ul.Szkolna 3

7

Łęczna - ulice: Staszica nr 1 i 5, Kapitana Żabickiego, Skarbka, Stefanii Pawlak

Łęczna - Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 - nauczanie zintegrowane ul.Staszica 17

8

Łęczna - ulice: Cegielniana, Pasternik, Przemysłowa, Ogrodowa, Słoneczna, Milejowska, Miła, Dobra, Rzemieślnicza, Graniczna, Pogodna, Księżycowa, Aleja Jana Pawła II, Krasnystawska, Plac Kanałowy, Bożniczna, Kanałowa, Krótka, Nowokościelna, 11 Listopada, Plac Kościuszki, Rynek II i III, Partyzancka, Średnia, Mickiewicza, Lubelska, Chełmska (bez nr 112), Polna, Łańcuchowska, Pańska, 3-go Maja, Marszałka Piłsudskiego, Tysiąclecia, Litewska, Jagiełka, Świętoduska, Sportowa, Różana, Tulipanowa, Magnoliowa, Perłowa
Osiedle Kolonia Trębaczów

Łęczna – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego,
Plac Kościuszki 22

9

Łęczna – ulice: Armii Krajowej, Legionistów, Generała Sikorskiego, Braci Wójcickich, Lisa Błońskiego

Łęczna - Centrum Kultury

ul.Obrońców Pokoju 1

10

Łęczna – ulice:  Obrońców Pokoju, Wojska  Polskiego, Orląt Lwowskich (bez nr 1 i 2)

Łęczna - Biblioteka

ul.Obrońców Pokoju 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Łęczna - ulice: Orląt Lwowskich nr 1 i 2, Bogdanowicza, Patriotów Polskich,

Łęczna - Gimnazjum Nr 2

ul.Bogdanowicza 9

12

Łęczna - ulica Wiklinowa

Łęczna - Szkoła Podstawowa nr 4

ul.Jaśminowa 6

13

Łęczna - ulice: Jaśminowa, Leśna, Spacerowa, Wrzosowa 

Łęczna -Szkoła Podstawowa nr 4

ul.Jaśminowa 6

14

Łęczna - ulice: Akacjowa, Wierzbowa, Wiosenna

Łęczna - Szkoła Podstawowa nr 4

ul.Jaśminowa 6

Lokale wyborcze w dniu wyborów będą otwarte w godzinach od 6.00 do 20.00.

Burmistrz Łęcznej
/-/ Teodor Kosiarski

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza