Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

24-09-2007, 12:08

Burmistrz Łęcznej

informuje, że w związku ze zgłoszeniem więcej niż 10 kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14

w dniu 27 września 2007 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5

odbędzie się
publiczne losowanie w celu ustalenia składów osobowych tych komisji.

Tryb losowania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.).

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza