Protokół z publicznego losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

27-09-2007, 12:56

PROTOKÓŁ

z publicznego losowania kandydatów do składu
obwodowych komisji wyborczych nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Losowanie odbyło się w dniu 27 września 2007r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Łęcznej przy Placu Kościuszki 5.

Losowanie przeprowadzono komisyjnie, w następującym składzie:
1. Teodor Kosiarski - Burmistrz Łęcznej
2. Anna Kowal - pracownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
3. Mariusz Świrk - pracownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Losowania członków spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonano odrębnie dla każdej komisji. Nazwiska kandydatów do poszczególnych komisji uporządkowano alfabetycznie i oznaczono numerami, informując przy tym osoby obecne przy losowaniu. Do jednakowych kopert włożono kartki z wpisanymi numerami, odpowiadającymi numerom przydzielonym kandydatom do komisji. Po wymieszaniu kopert losowano 10 z nich. Wylosowane numery odczytywano i okazywano obecnym. Odczytywano również odpowiadające im imiona i nazwiska kandydatów.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.).

Listę osób wyłonionych w drodze losowania do składów obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach Burmistrz Łęcznej wyda zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza