Składy obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP - Zarządzenie Burmistrza

01-10-2007, 10:29

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA ŁĘCZNEJ
z dnia 1 października 2007 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz.499 z późn.zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84 poz.921 z późn.zm.) po przeprowadzonym losowaniu zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję obwodowe komisje do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w składach osobowych określonych załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łęcznej
/-/ Teodor Kosiarski

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza