Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców

04-10-2007, 11:23

Urząd Miejski w Łęcznej przypomina, że wyborcy:

  • czasowo przebywający na terenie gminy
  • nigdzie niezamieszkali

mogą zostać dopisani do spisu wyborców.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców należy wnosić do Urzędu Miejskiego najpóźniej w terminie do 11 października 2007 r.

Dotyczy to także wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą zostać dopisani do spisu wyborców w wyznaczonym przez siebie obwodzie, w którym znajduje się lokal wyborczy przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza