Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krystyna Borkowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
  • Studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji
  • Studia podyplomowe "Standardy międzynarodowe w finansach i rachunkowości" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • W latach 1998-2000 Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Grupy Kapitałowej „Lubelski Węgiel”
  • Do roku 2013 zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza