Gminny Katalog Firm - aktualizacja

16-08-2007, 14:22

Celem Gminnego Katalogu Firm jest wyeliminowanie zjawiska konfliktu interesów polegającego na polecaniu podczas postępowań administracyjnych, w których konieczne jest wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych pracowników urzędu.
W Katalogu zamieszczamy wyłącznie firmy, które wykonują usługi niezbędne do celów proceduralnych, czyli związanych z załatwianiem spraw w urzędzie. Katalog daje mieszkańcom możliwość wyboru wykonawcy usługi. Otwarta forma katalogu (każda firma spełniająca powyższe warunki może się dopisać do Katalogu) realizuje zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.
W katalogu znajdują się firmy działające w zakresie: usług bankowych, fotograficznych, geodezyjnych i kartograficznych, budowlanych, komunalnych, notarialnych, pogrzebowych, projektowych, rachunkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, ksero, usług związanych z zawieraniem małżeństwa (np. filmowanie).
Gminny Katalog Firm

Niniejszy katalog powstał na podstawie danych z publikacji wydawniczych i rejestru działalności gospodarczej. Na pisemną prośbę Urząd wykreśli podmiot z niniejszego Katalogu. Wpisu można dokonać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną (info@um.leczna.pl), z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie usług, które mogą służyć interesantom do celów proceduralnych, czyli załatwiania spraw w Urzędzie.

Urząd Miejski w Łęcznej, luty 2007 r.
ostatni wpis: 8.07.2010 r. 
 • BANKI

  Bank BGŻ
  21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 20
  tel. (081) 752-17-28, 752-17-36
  fax (081) 752-17-38

  Bank Pekao SA Oddział II Świdnik Filia nr 1
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 1
  tel. (081) 752-25-00
  fax (081) 752-24-04

  Bank PKO BP Oddział 1
  21-010 Łęczna, ul. Szkolna 6
  tel. (081) 757-85-00
  fax (081) 757-85-08
  e-mail:  
  www.pkobp.pl

  Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Oddział
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel. (081) 462-21-86
  fax (081) 462-26-28

  Bank Spółdzielczy
  21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 17
  tel. (081) 462-00-52
  fax (081) 752-00-51

  Euro Bank SA
  21- 010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 24
  tel. (081) 752-42-74
  www.eurobank.pl
 • BUDOWLANY NADZÓR

  PW Atest Franciszek Szuba
  21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 2
  tel. (081) 462-85-61, 0695 598 804
 • FOTOGRAFICZNE USŁUGI

  „D. W. Bogucki” Usługi Wideo-Foto
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 17/2
  tel.: (081) 462 23 59
  e-mail:  
  www.dwbogucki.pl

  „Foto QFS” Zakład Fotograficzny
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 1
  e-mail:  

  „Grafion”
  21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza
  tel. 0697 260 672

  Kodak Express. Laboratorium fotograficzne. Jazgarski Dariusz
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5
  tel. (081) 462-22-40

  Kubiak Tomasz. Zakład fotograficzny
  21-010 Łęczna, Rynek II 41
  tel. (0-81) 752 08 91

  Studio Filmowe Splendor
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/34
  tel. (081) 462-30-89, 0501 567 484
  e-mail:
 • GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE USŁUGI

  Fiutka Andrzej
  21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 19/9

  Geo-Inwest Zakrzewska Agnieszka
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 8/30
  e-mail:
  tel. 0-607 070 289, (081) 752-13-77

  Geo-Inwest Zakrzewska Agnieszka
  Pracownia Terenowa
  21-010 Łęczna, Witaniów 99
  tel. (081) 752-13-77 

  Geo-Linia. Usługi geodezyjno-kartograficzne Halina Król
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23
  tel. (081) 462-18-35, 462-00-93, 0696 385 349

  Król Piotr. Usługi geodezyjno-kartograficzne
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 5/5

  Serwin Barbara. Usługi geodezyjne, szacowanie nieruchomości
  21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 12/25

  Siegieda Paweł. Prace geodezyjne i kartograficzne
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/25
  tel. (081) 752-30-28, 0-503 194 028

  Stasiewicz Halina i Ryszard
  21-010 Łęczna, ul. Pogodna 3
  tel. (081) 752-13-73, 0607 475-872 - dodano 28.02.2007 r.
   

  Wysokiński Zenon
  21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 33
  tel. (081) 752-09-74, 0-692 544 206
 • KOMUNALNE USŁUGI

  Jakubowski Krzysztof. Usługi melioracyjne
  21-010 Łęczna, ul. Ogrodowa 15
  tel. (081) 752-13-63
 • NOTARIUSZE

  Tymecki Bogusław Kancelaria Notarialna
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok. 217
  tel. (081) 752-12-12
 • POGRZEBOWE USŁUGI

  Demczuk Stanisław Usługi Pogrzebowe
  21-010 Łęczna, ul. 11 Listopada 4
  tel. (081) 752-16-56

  „Radex-Karawan” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  21-010 Łęczna, ul. Armii Krajowej 3 lok. 85
  tel. (081) 752-19-14
 • PROJEKTOWE USŁUGI

  Dąbek Zbigniew
  21-010 Łęczna, ul. Generała Sikorskiego 4/30

  Szafran Robert. Usługi budowlane - Biuro projektowe
  21-010 Łęczna, ul. Marszałka Piłsudskiego 25a
  tel. (081) 752-14-02

  Tektum. Pracownia projektowa. Lisiecka Irmina, mgr inż. architekt
  21-010 Łęczna, Wiklinowa 6/5
  tel. (0-81) 462 71 23
 • RACHUNKOWE BIURA, USŁUGI

  „Abak” Biuro Rachunkowe, Bogumiła Kwiatek
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5 m. 121
  tel. (081) 462-17-20
  fax (081) 752-75-24

  Agencja Baaf
  21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 7 skr. poczt. 42
  tel. (081) 462-10-00
  fax (081) 462-10-01
  e-mail:  

  „Baaf” Agencja Usługowo-Handlowa, Biuro Rachunkowe
  21-010 Łęczna, ul. Pańska 7
  tel. (081) 462-10-00

  „Credit” Doradztwo Podatkowe, Grzegorz i Renata Wilk
  Usługi rachunkowe, doradztwo podatkowe
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 7/43
  tel. (081) 752-44-44
  fax (081) 752-43-33

  Biuro Rachunkowe „Dolmax”
  21-010 Łęczna, ul. Ogrodowa 1
  tel. (081) 752-13-23, 752-13-43
  fax (081) 752-40-08
  e-mail:  

  Biuro Rachunkowe Wisława Kubiak 
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel. (081) 752-01-62
  fax (081) 752-01-62
  e-mail:

  www.rachunkowosckubiak.pl

  Grzywaczewska Małgorzata Firma Usługowa
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 20 m. 11
  tel. (081) 752-32-62
  e-mail:   

  „Ideal” Biuro Rachunkowe
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/47
  tel. (081) 752-25-55

  Kancelaria Usług Biurowych
  Aneta Staśkiewicz
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/31
  tel. 507-794-634


  Milcarz-Krzewska Marzena Usługi Finansowo-Księgowe
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 1/121
  tel. (081) 752-34-02
  fax (081) 752-34-02

  „Rekord” Biuro Usług Rachunkowo-Handlowych
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok. 213
  tel. (081) 752-11-83 fax. (081) 752-40-99

  „Register” Biuro Rachunkowe Maria Grzybowska-Zajączkowska
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 19/12
  tel. (081) 752-04-54
  fax (081) 752-17-29
  e-mail: register@data.pl

  „Secret” Usługi i pośrednictwo finansowe
  21-010 Łęczna, Spacerowa 3 lok.9
  tel. (0-81) 462 73 09

  Ul-Pi. Biuro rachunkowe. Piątek U.
  21-010 Łęczna, Staszica 1 lok.122
  tel. (0-81) 752 24 08

  Usługi Rachunkowo-Księgowe Małgorzata Grzywaczewska
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel. (081) 752-32-62

 • RADCY PRAWNI

  Słabek Krzysztof. Kancelaria radcy prawnego
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.129
  tel. 0 603 87 47 64
 • UBEZPIECZENIA

  Agencja ubezpieczeniowa Warta SA, Ergo Hestia SA, TU Uniqua SA, TU Compensa
  21-010 Łęczna, Górnicza 5
  tel. (0-81) 462 70 06

  Cyfra S. Agencja ubezpieczeniowa
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.311
  tel. (0-81) 462 73 73

  Ergo Hestia
  Agencja Generalna Leszek Niewiński
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 112
  tel./ fax (081) 752-24-10
  tel. 0 603 656 328
  e-mail:

  „Gama”. Agencja Zofia Osak
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5
  tel. (081) 462-70-06
  fax (081) 462-35-30

  Perzyńska Barbara. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.323
  tel. (0-81) 752 03 43

  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA. Inspektorat w Lublinie. Przedstawicielstwo
  21-010 Łęczna, Górnicza 3
  tel. (0-81) 752 06 58

  Przedsiębiorstwo Stanpol
  21- 010 Łęczna, ul.Stefanii Pawlak 3
  tel./fax (081) 752-15-75
  e-mail:   

  Szafran Teresa. Ubezpieczenia
  21-010 Łęczna, Bogdanowicza 3
  tel. (0-81) 752 40 66

  Tryg Polska SA. Towarzystwo Ubezpieczeń
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel. (0-81) 462 30 92

  Uniqa SA
  21-010 Łęczna, Braci Wójcickich 13
  tel. (0-81) 752 34 11
 • XERO

  „ABC” Zakład Poligraficzny
  21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 3
  tel. (081) 462 28 68

  FH „Grago”
  21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza

  FHU „Minma”
  21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 24
  tel. (081) 462-76-08

  Sklep „Krzyś”
  21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego

  Przedsiębiorstwo Stanpol
  21- 010 Łęczna, ul. Górnicza 3
  tel./fax (081) 752-15-75
  e-mail:   

  Punkt Informacji Obywatelskiej
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 (I piętro)
  tel. (081) 752-11-82

  Targowisko Miejskie
  21-010 Łęczna, ul. Braci Wójcickich

  „Wesjan” S.C. Wiesław Krawczyński Romana Krawczyńska
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 89
  tel. (081) 752-16-48
  fax (081) 752-40-48
 • VIDEO

  „D. W. Bogucki” Usługi Wideo-Foto
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 17/2
  tel.: (081) 462 23 59
  e-mail:  
  www.dwbogucki.pl

  „Grafion”
  21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza
  tel. 0697 260 672

  Studio Filmowe Splendor
  21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/34
  Tel. (081) 462-30-89, 0501 567 484
  e-mail:   

  Wideofilmowanie
  21-010 Łęczna, Spacerowa 5/8
  tel. (0-81) 462 75 79

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza