Certyfikaty z wyróżnieniem za przejrzystość

02-03-2006, 08:58

W programie konferencji kończącej akcję społeczną "Przejrzysta Polska" przewidziana jest debata na temat samorządu w Polsce z udziałem gości: Ludwika Dorna - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Jana Rokity- Wiceprzewodniczącego Klubu PO. Podsumowania programu dokona Anna Hejda - Szef Ekspertów Akcji, a jego kontynuację zapowie Barbara Imiołczyk - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Punktem kulminacyjnym konferencji będzie wręczenie certyfikatów wdrożenia zasad uczestnikom programu pilotażowego i uczestnikom akcji masowej. Poprowadzi je znany z ekranów telewizyjnych Jarosław Kret.

Urząd Miejski w Łęcznej wypadł w pilotażu akcji bardzo dobrze. FRDL poinformowała właśnie, że nasza jednostka wdrożyła zadania we wszystkich sześciu zasadach: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności, z czego pięć zasad wdrożyła z wyróżnieniem. Tym samym można pokusić się o stwierdzenie, że Urząd Miejski w Łęcznej wypadł najlepiej wśród 16 samorządów z akcji pilotażowej.

Dzięki udziałowi w programie, w łęczyńskim Urzędzie z powodzeniem funkcjonują nowatorskie rozwiązania dla mieszkańców Gminy Łęczna i klientów Urzędu - m. in. Katalog Usług, Gminny Katalog Firm, Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Łęczna, Broszura „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”, Kodeks Etyczny i Kodeks postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Z dużym zrozumieniem założenia programu spotkały się wśród radnych Rady Miejskiej w Łęcznej, którzy m. in. przyjęli Kodeks Etyczny, wprowadzili głosowanie imienne i inicjatywę uchwałodawczą dla mieszkańców.

- Na programie pilotażowym nie kończymy działań zmierzających do uczynienia naszej gminy bardziej przejrzystą i przyjazną mieszkańcom - zapewnia Burmistrz Teodor Kosiarski. - Przykładem jest wprowadzanie nowatorskich pomysłów pracowników na przybliżenie Urzędu mieszkańcom, na przykład korzystanie z komunikatorów internetowych w kontaktach z interesantami. Z zainteresowaniem przyglądamy się również nowym rozwiązaniom wdrażanym w innych samorządach, a najlepsze z nich chcielibyśmy stosować u nas.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza