Urząd Miejski w kontynuacji programu "Przejrzysta Polska"

11-05-2006, 08:52

"Przejrzysta Polska" okazała się skutecznym narzędziem profesjonalizacji urzędów, umożliwiła przeprowadzanie zmian i przyczyniła się do poprawy nie tylko jakości funkcjonowania, ale także wizerunku urzędów. Dlatego FRDL, "Gazeta Wyborcza" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym postanowili, że akcja będzie kontynuowana. Jej adresatami będą te samorządy, które brały udział w akcji w 2005 roku i otrzymały certyfikat jej ukończenia.

Głównym założeniem kontynuacji będzie pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.

Samorządy otrzymają do realizacji nowe zadania obligatoryjne w trzech zasadach, mających kluczowy wpływ na sposób podejścia władzy lokalnej do realizacji zadań publicznych (przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji społecznej) oraz kilka nowych zadań fakultatywnych. Opisy zadań są w trakcie opracowania, potencjalni uczestnicy akcji otrzymają je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Akcję masową poprzedził pilotaż - tzw. Laboratorium. Spośród gmin województwa lubelskiego organizatorzy zaprosili do niego Urząd Miejski w Łęcznej.

W kontynuacji Urząd Miejski w Łęcznej zrealizuje następujące zadania:

1. Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług.
Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod katem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu, które zapewni cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania. Zadanie składa się z dwóch części: pierwsza polega na opracowaniu systemu i formalnym wprowadzeniu go do stosowania, druga polega na przetestowaniu tego systemu poprzez wykonanie badania i realizację wynikających z analizy jego wyników wniosków.

2. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
Celem zadania jest opracowanie procedury przeglądu i monitoringu wypracowanego kodeksu etycznego urzędnika z udziałem społeczności lokalnej.

3. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Celem zadania jest opracowanie procedury konsultacji społecznych w gminie/powiecie z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i radnych. 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza