Łęczna reprezentantem województwa w programie "Przejrzysta Gmina"

17-02-2004, 08:09

Jego adresaci zobowiązują się udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach takich zasad jak: przejrzystość, partycypacja społeczna, przewidywalność, rozliczalność, fachowość i brak tolerancji dla korupcji.

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację im. S. Batorego, "Gazetę Wyborczą", Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy, w odpowiedzi na nasilenie się sygnałów medialnych o negatywnych zjawiskach w życiu publicznym, takich jak m.in. korupcja.

Celem programu jest pobudzanie, wspieranie i nagłaśnianie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy jakości i długofalowego promowania właściwych standardów życia publicznego w małych miejscowościach.

Łęczna - jako przedstawiciel województwa lubelskiego, została zaproszona do udziału w pierwszym, pilotażowym etapie - "Laboratorium" i trafiła do II grupy, która podczas pierwszych spotkań ma omawiać zagadnienia dotyczące zasad rozliczalności (odpowiedzialności) i braku tolerancji dla korupcji.

Pozostałe województwa reprezentują:

- woj. dolnośląskie - Oława,
- woj. kujawsko-pomorskie - Białe Błota,
- woj. lubuskie - Krosno Odrzańskie,
- woj. łódzkie - Nowosolna,
- woj. małopolskie - Myślenice,
- woj. mazowieckie - Lesznowola,
- woj. opolskie - Kluczbork,
- woj. podkarpackie - Nowa Dęba,
- woj. podlaskie - Sokółka,
- woj. pomorskie - Chojnice,
- woj. śląskie - Radlin,
- woj. świętokrzyskie - Łagów,
- woj. warmińsko-mazurskie - Starostwo Powiatowe Ełk,
- woj. wielkopolskie - Murowana Goslina,
- woj. zachodniopomorskie - Wałcz.

Gminy wezmą udział w sesjach szkoleniowych i indywidualnych konsultacjach poświęconych podstawom teoretycznym i praktycznemu wdrażaniu zasad określonych w Modelu Wdrażania Zasad. Będą też pełnić rolę doradców dla innych zainteresowanych gmin z województwa.

Oceny rezultatów Laboratorium i dokonań gmin dokonają eksperci z Instytutu Spraw Publicznych. Drugi etap programu to otwarta, dwuletnia akcja masowa na łamach "Gazety Wyborczej" i mediów elektronicznych, której istotą będzie dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu zasad za pomocą materiałów wypracowanych w fazie pilotażowej.
WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza