Rewitalizacja doliny dinozaurów

01-02-2018, 10:26

Zadanie było realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy nr 00393-6930-UM0330472/13 z dnia 26.06.2013r.
Rewitalizacja „Doliny Dinozaurów” w miejscowości Podzamcze obejmowała wykonanie zadań: rekonstrukcja 5 figur betonowych dinozaurów; wykonanie ścieżki szutrowej o szerokości 2,0 m
i długości ok. 130,00 m; wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie na 2 nowe; ustawienie ławek parkowych – 6 szt. i betonowych koszy na śmieci – 3 szt.; wykonanie i ustawienie tablicy informacyjno – promocyjnej pełniącej funkcję informacyjno – promocyjną i drogowskazową wskazującą miejsce lokalizacji „Doliny Dinozaurów”.
 
Koszty całkowite realizacji operacji: 66.048,60 PLN brutto,
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 53.658,54 PLN brutto,
Kwota pomocy ze środków PROW na lata 2007 – 2013: 42.926,00 PLN brutto.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza