Modernizacja świetlicy w Zakrzowie

01-02-2018, 10:25

Burmistrz Łęcznej informuje o zakończeniu realizacji operacji nr UM03-6930-UM0344736/14 „Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie”
Przedmiotowa operacja była realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy nr 02703-6930-UM0344736/14 z dnia 16.12.2014r.
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej mającej na celu utworzenie centrum kulturalno-edukacyjnego i informatycznego obejmowała wykonanie następującego zakresu robót w branży budowlanej: roboty rozbiórkowe; ścianki działowe i roboty murowe; stolarka wewnętrzna
i zabezpieczenie okien; sufit podwieszony i roboty wykończeniowe, roboty zewnętrzne – dojście
i podjazd dla niepełnosprawnych. Roboty te obejmują: demontaż boazerii drewnianej; wykonanie ścianki działowej z betonu komórkowego gr. 12 cm i lekkich ścianek działowych z laminatu
z prześwitem od góry; wymianę zniszczonych drzwi wewnętrznych z dostosowaniem ich wymiarów dla potrzeb osób niepełnosprawnych; reperacji tynków i okładzin z płytek; sufit podwieszony systemowy o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych; podjazd dla niepełnosprawnych z kostki brukowej; przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej
z nawiązaniem do wejścia do budynku; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej odnośnie miejscowości Zakrzów.
Zakres robót sanitarnych obejmował: wykonanie instalacji gazu; montaż układu powietrzno – spalinowego; wykonanie instalacji c.o. – rurarz; wykonanie instalacji c.o. – grzejniki i kocioł; wykonanie instalacji wod.-kan.; roboty zewnętrzne – instalacja gazu i kanalizacji; prace ogólnobudowlane i elektryczne. Roboty branży sanitarnej obejmowały wykonanie: nowej instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem kotła opalanego gazem ziemnym, instalacji zewnętrznej
i wewnętrznej gazu ziemnego, instalacji wod.-kan. w związku z adaptacją pomieszczenia kuchni na węzeł sanitarny, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki.
 
Koszty całkowite realizacji operacji: 98.073,91 PLN brutto,
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 76.715,74 PLN brutto,

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza