Rewitalizacja parku Podzamcze

01-02-2018, 10:24

Burmistrz Łęcznej informuje o zakończeniu realizacji operacji nr UM03-6930-UM0344008/14 „Rewitalizacja parkowej przestrzeni publicznej w miejscowości Podzamcze”
Przedmiotowa operacja była realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy nr 02677-6930-UM0344008/14 z dnia 03.12.2014r.
Rewitalizacja parkowej przestrzeni publicznej w miejscowości Podzamcze obejmowała zadania: remont nawierzchni alei parkowej o długości 214m i szerokość 3m.; ustawienie elementów małej architektury – 5 szt. ławek parkowych i 5 szt. koszy na śmiecie. Łączna powierzchnia przedmiotowej alei wynosi 642 m2.
 
Koszty całkowite realizacji operacji: 43.050,00 PLN brutto,
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 35.000,00 PLN brutto,
Kwota pomocy ze środków PROW na lata 2007 – 2013: 24.999,00 PLN brutto.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza