Park międzyosiedlowy (skwer) na ul. Wierzbowej

01-02-2018, 10:23

Burmistrz Łęcznej informuje o zakończeniu realizacji operacji „Infrastruktura sportowo – rekreacyjna w Łęcznej”
Przedmiotowa operacja była realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy 00173-6935-UM0310695/17 z dnia 27 lipca 2017 roku.
Realizacja operacji „Infrastruktura sportowo – rekreacyjna w Łęcznej” polegała na zakupie, dostawie i montażu urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie parku międzyosiedlowego w Łęcznej na działce nr 3110/1 usytuowanej przy ul. Wierzbowej w Łęcznej.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował zakup, dostawę i montaż elementów urządzeń wyposażenia parku międzyosiedlowego:
ławki parkowe (betonowe) bez oparcia (5 szt.) – wys. siedziska 44 cm, szer. siedziska 41 cm, dł. całkowita 195 cm, dł. siedziska 180 cm; ławki parkowe (betonowe) bez oparcia (łuk) (10 szt.) - dł. po łuku zewnętrznym 157 cm, szer. 40 cm, wys. 45 cm; ławki parkowe (betonowe) z oparciem (3 szt.) – dł. siedziska 180 cm, dł. całkowita 196 cm, wys. siedziska 44 cm, wys. całkowita 85 cm, głębokość siedziska 44 cm, szer. ławki 60 cm, betonowe kosze na śmieci (3 szt.) - podstawa ośmiokąt, śr. 57 cm, wys. 61 cm, waga 235 kg; zjazd linowy dla dzieci (tyrolka) (1 szt.) – zestaw umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu pomiędzy dwoma punktami oddalonymi od siebie o 21 metrów złożony z podestu, tyrolki do zjazdu, liny, elementów stalowych i łączników; trampolina (3 szt.) – wymiary: 150x150x44,5 cm; zestaw do ćwiczeń street workout (1 kpl.) – drabinka gimnastyczna, drabinka pozioma, poręcz stacjonarna, ławka do brzuszków, poręcze do pompek, poręcze z uchwytami do pompek, trenażer do pleców, drążek z uchwytami, schodki.
Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia jakości życia, aktywizacji sportowej i rekreacyjnej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy Łęczna poprzez infrastrukturę sportowo – rekreacyjną na terenie parku międzyosiedlowego oraz poprawa jakości spędzania wolnego czasu i ożywienie więzi między mieszkańcami.
Koszty całkowite realizacji operacji: 95.570,00 PLN brutto,
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 95.570,00 PLN brutto,
Kwota pomocy ze środków PROW na lata 2014 – 2020: 60.811,00 PLN brutto.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza