Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową w Łęcznej

01-02-2018, 07:25

Projekt pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową w Łęcznej” został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Umowę o dofinansowanie podpisano 13 marca 2017 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 4.266.069,58 zł. Wkład własny Gminy Łęczna wyniósł 1.402.218,43 zł, wkład Powiatu Łęczyńskiego 600.000,00 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 1.929.640,00 zł.
Powstała droga o długości 1895 m, która połączyła osiedle Bobrowniki z osiedlem Pasternik. Nowa droga o nawierzchni bitumicznej składa z dwóch odcinków: odcinek 1 o długości 1219 m od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do ulicy Wyszyńskiego oraz odcinek 2 o długości 676 m od ulicy Krasnystawskiej do ulicy Przemysłowej. Obydwa odcinki łączą się ze sobą przez rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 829. Przy drodze wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej. Na całej długości droga jest oświetlona i odwadniana poprzez wybudowaną kanalizację deszczową.
W bezpośrednim sąsiedztwie bloków przy ulicy Wierzbowej wybudowano 132 miejsca postojowe, a w rejonie szkoły przy ulicy Jaśminowej powstały 2 zatoki autobusowe. Z przystanku do szkoły prowadzi nowy chodnik o długości 72 m. Przy szpitalu powstała pętla autobusowa dzięki czemu zostały stworzone warunki dla dojazdu autobusów bezpośrednio do szpitala. Z przystanku do szpitala prowadzi nowy chodnik.
Jednym z celów inwestycji była poprawa dostępności szpitala powiatowego dla mieszkańców i służb ratunkowych. Po zakończeniu budowy od strony osiedla Bobrowniki do szpitala można dojechać dzięki drodze dojazdowej. Poprawiła ona dostęp mieszkańcom i służbom ratunkowym, a jednocześnie będzie jest drogą ewakuacyjną szpitala.
W trakcie robót budowlanych, które trwały od lutego do listopada 2017 r. wybudowano następującą infrastrukturę:
-        droga o szerokości 6 m – 1595,00 m,
-        droga o szerokości 5,50 m – 300,00 m,
-        ścieżka rowerowa – 1836,00 m,
-        chodnik – 2249,00 m,
-        słupy oświetleniowe z oprawami – 40 kpl.,
-        kanały kanalizacji deszczowej – 1396,00 m,
-        zbiorniki odparowujące – 2 szt.
Nowa inwestycja promuje także rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników drogi. W ciągu drogi wybudowano min. przejście wyniesione dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz oświetlone przejście dla pieszych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza