Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Podzamcze

01-02-2018, 07:24

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Podzamcze, łączących drogę wojewódzką nr 813 z drogą wojewódzką nr 820” został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Umowę o dofinansowanie podpisano 17 lutego 2015 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2.008.918,95 zł. Wkład własny Gminy Łęczna wyniósł 966.878,57 zł, wkład partnerów 36.854,25 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 1.003.732,00 zł.
Przedstawione do dofinansowania zadanie polegało na przebudowie sieci dróg gminnych przeznaczonych do obsługi lokalnego ruchu pojazdów. Umożliwiają dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych przy przebudowywanych drogach. Przebudowana sieć dróg gminnych stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 813 Łęczna – Międzyrzec Podlaski z drogą wojewódzką nr 820 Łęczna – Sosnowica Dwór. Przebudowa objęła drogi gminne nr 105176L, 105181L, 105177L oraz drogę gminną na działkach nr 37,38 i 39.
Istniejąca konstrukcja dróg została poddana głębokiemu recyklingowi na miejscu w wyniku czego powstała warstwa podbudowy. Na podbudowę z recyklingu ułożono warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.
W granicach osiedla Podzamcze przy włączeniu drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 813 wyremontowano obustronne chodniki.
Roboty budowlane rozpoczęły się wiosną, a zakończyły latem 2015 r. W efekcie realizacji inwestycji powstała sieć dróg o następujących parametrach:
Droga nr 105176L
-        szerokość 5,0 m,
-         długość 326,0 m.
Droga nr 105181L
-        szerokość 5,0 m,
-        długość 2066,0 m.
Droga nr 105177L
-        szerokość 5,0 m,
-        długość 425,0 m.
Droga na działkach nr 37, 38 i 39
-        szerokość zmienna od 5,0 do 6,70 m,
-        długość 524 m.
 
Łączna długość przebudowanych dróg - 3341,0 m
W ramach prowadzonej inwestycji poprawiono geometrię skrzyżowań i ustawiono oznakowanie pionowe. Wzdłuż jezdni wybudowano obustronne pobocza.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza