Przebudowa drogi gminnej nr 105189L w miejscowości Trębaczów

01-02-2018, 07:23

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105189L w miejscowości Trębaczów” został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Umowę o dofinansowanie podpisano 27 lipca 2016 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.161.928,48 zł. Wkład własny Gminy Łęczna wyniósł 280.964,48 zł, wkład Powiatu Łęczyńskiego 300.000,00 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 580.964,00 zł.

Droga gminna nr 105189L przebiega przez południową część gminy Łęczna, równolegle do drogi krajowej nr 82. Droga składa się z kilku odcinków o łącznej długości ponad 7,7 km. Jest przeznaczona do obsługi ruchu lokalnego, umożliwia dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych przy drodze. Na całej długości drogi odcinki z nawierzchnią bitumiczną przeplatały się z odcinkami o zdegradowanej nawierzchni szutrowej.

Po zakończeniu robót powstały nowe odcinki drogi o łącznej długości 3,315 km z nową konstrukcją, o nawierzchni bitumicznej, jezdnią o szerokości 4,50 m i z obustronnymi poboczami szerokości 75 cm z kruszywa mineralnego. Istniejącą zdegradowaną nawierzchnię szutrową zastąpił beton asfaltowy. Zjazdy na pola i do posesji wykonano wykonane z kruszywa mineralnego. Inwestycja objęła także przebudowę 4 skrzyżowań oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Poprawa parametrów użytkowych przebudowywanej drogi zwiększyła płynność ruchu nie tylko na drodze gminnej, ale także na drogach powiatowych nr 2018L i 2017L oraz na drodze krajowej nr 82 dzięki przekierowaniu części ruchu lokalnego na zmodernizowaną drogę gminną. Przebudowana droga umożliwi szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez gminę Łęczna bez konieczności jazdy przez zatłoczoną (szczególnie w okresie wakacyjnym) drogę krajową nr 82, na której występują liczne wypadki drogowe. W takim przypadku przebudowywana droga posłuży dodatkowo jako objazd – droga alternatywna wobec drogi krajowej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza