Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Łęcznej

01-02-2018, 07:22

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Łęcznej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 750.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach VI konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Umowę o dofinansowanie podpisano 30.12.2016 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 2.585.000,00 zł.
Przedsięwzięcie polegało na termomodernizacji budynków Przedszkola Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej. Roboty budowlane podzielone na etapy trwały od 2011 do końca 2016 roku. Zakres wykonanych prac obejmował:

Dla Przedszkola Nr 4
-modernizacja instalacji c.o. i wymiana 114 grzejników,
-ocieplenie ścian zewnętrznych - 1298,73 m2,
-ocieplenie stropodachu – 876,68 m2,
-wymiana 120 okien z montażem nawiewników higroskopijnych,
-wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe – 3 szt.

Dla Gimnazjum Nr 1
-modernizacja instalacji c.o. i wymiana 160 grzejników,
-montaż 20 kolektorów słonecznych i 2 pomp ciepła,
-ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego – 2265,16 m2,
-ocieplenie stropodachu nad głównym budynkiem – 1011,92 m2,
-ocieplenie ścian zewnętrznych części sportowej – 840,49 m2,
-wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe – 9 szt.,
-wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED – 557 opraw.

W trosce o środowisko i ochronę bioróżnorodności prace były prowadzone pod nadzorem ornitologa. Przy okazji robót budowlanych zamontowano na obydwu budynkach 28 budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza