Miasteczko rowerowe

26-01-2018, 11:12

Obiekt powstał dla młodszych użytkownikom dróg. Dzieci będą poznawały zasady bezpiecznej jazdy, zgodnej z przepisami.

Jezdnia miasteczka ma szerokość 2 metrów. Na obiekcie znajdują się różne skrzyżowania: równorzędne, z drogą podporządkowaną, z ruchem okrężnym, z sygnalizacją świetlną. Jest także przejazd kolejowy, łuki, progi zwalniające, różne rodzaje oznakowania, chodniki i przejścia dla pieszych.

Na powstałym miasteczku popularyzowane będą zasady oraz przepisy ruchu drogowego. Jego powstanie jest wyrazem troski o bezpieczeństwo najmłodszych nie tylko z terenu Łęcznej, ale i Lubelszczyzny, gdzie wciąż niewiele jest rowerowych miasteczek, w których dzieci i młodzież mogą zapoznawać się z przepisami, zanim wyjadą na prawdziwe ulice.

W przyszłości na miasteczku będą odbywały się międzyszkolne turnieje rowerowe, a także finały wojewódzkich turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotychczas imprezy te odbywały się w zamkniętej hali sportowej ZS nr 2.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza