Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Przemysłowej w Łęcznej

08-03-2013, 11:07

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 20.07.2012 r.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła 1 565 272,32 zł.
  • Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 953 712,00 zł
  • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Zakres rzeczowy projektu realizowanego w ramach programu „Mój Rynek” obejmował przebudowę targowiska o powierzchni 3384 m2 z budynkiem obsługi z zapleczem sanitarnym. Łączna powierzchnia utwardzona kostką brukową i kruszywem mineralnym wynosi 2563 m2.

Teren targowiska jest ogrodzony, oświetlony i skanalizowany. Zmodernizowano drogę dojazdową na targowisko oraz wybudowano parking. Część targowiska została zadaszona 2 wiatami o łącznej powierzchni 440 m2. Targowisko zostało wyposażone w 60 stołów handlowych oraz kosze na śmieci.

Celem projektu jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Łęczna.


Obejrzyj galerię


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza