Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wsi Podzamcze i Stara Wieś

08-03-2013, 10:31

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 18.12.2009 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 3 234 752,57 zł.
 • Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 1 823 727,78 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Stara Wieś i Podzamcze.

W ramach projektu wybudowano:

 • Rurociągi grawitacyjne sieciowe:
  - kanały z rur PVC ø200 mm 5283, 00 m
  - kanały z rur PVC ø160 mm 2840,00 m
 • Rurociągi ciśnieniowe sieciowe:
  - kanały z rur PE ø110 mm 904,00 m
 • Przepompownia sieciowa 1 kpl.
 • Studnie z kręgów betonowych ø1200,00 mm 171 szt.
 • Studnie wavin ø400 mm 144 szt.
 • Przykanaliki grawitacyjne ø160 mm 521,20 m

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców Podzamcza i Starej Wsi oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Łęczna.


Obejrzyj galerię


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza