Budowa ulicy 05KZ w Łęcznej - II etap wraz z remontem ulic łączących drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820

08-03-2013, 10:08

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 13.10.2009 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 8 026 392,80 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne 8 025 267,19 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 998 239,82 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna

Zakres rzeczowy projektu obejmował II etap budowy ulicy miejskiej o symbolu 05 KZ oraz przebudowę ulic Piłsudskiego, Targowej, Górniczej, Tysiąclecia i Lubelskiej w Łęcznej.

W wyniku realizowanego w latach 2007 – 2010 projektu powstały następujące produkty:

 • 0,19 km wybudowanych dróg gminnych,
 • 1,33 km przebudowanych dróg gminnych,
 • 1 szt. wybudowanych skrzyżowań,
 • 4 szt. zmodernizowanych skrzyżowań,
 • 0,54 km wybudowanych chodników,
 • 1,81 km zmodernizowanych chodników,
 • 47 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
 • 0,21 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • 4 szt. wybudowanych przejść dla pieszych,
 • 11 szt. zmodernizowanych przejść dla pieszych,
 • 80 szt. wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (miejsca postojowe),
 • 51 szt. zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (miejsca postojowe).

Projekt zlokalizowany jest na terenie osiedla Samsonowicza i osiedla Stare Miasto w Łęcznej przy drodze krajowej nr 82 i wojewódzkiej nr 820. Przedmiotowy ciąg ulic stanowi alternatywną trasę przejazdu przez Łęczną łącząc drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820. Ulice są położone równolegle do drogi krajowej nr 82. Łącząc ul. Staszica z drogą wojewódzką nr 820 są ważnym połączeniem komunikacyjnym między osiedlem Samsonowicza a Starym Miastem. Położenie w zasięgu oddziaływania przebudowanych ulic licznych instytucji użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych sprawia, że ulice pełnią ważną rolę w życiu i sposobie funkcjonowania mieszkańców Łęcznej.

Wybudowana infrastruktura drogowa poprawiła jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych miasta Łęczna, umożliwiła szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie w mieście, usprawniła układ drogowy w powiązaniu z drogą krajową nr 82 i wojewódzką nr 820.


Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza