Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej

08-03-2013, 09:50

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 03.07.2009 r.
 • Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 22.10. 2009 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 3.516.452,83 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.346.599,44 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę ulic Staszica, Szkolnej i Świętoduskiej oraz budowę parkingu przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.
W wyniku realizowanego w latach 2007 – 2009 projektu powstały następujące produkty:

 • 1,55 km zmodernizowanych dróg gminnych,
 • 3 szt. wybudowanych skrzyżowań,
 • 8 szt. zmodernizowanych skrzyżowań,
 • 0,38 km wybudowanych chodników,
 • 1,59 km zmodernizowanych chodników,
 • 33 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
 • 0,15 km wybudowanej kanalizacji deszczowej.
 • W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano także przejścia dla pieszych i miejsca postojowe oraz wybudowano zatoki autobusowe.

Projekt zlokalizowany jest na terenie osiedla Samsonowicza oraz osiedla Stare Miasto w Łęcznej. Przebudowane ulice tworzą jeden ciąg komunikacyjny łączący drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820.

Położenie w zasięgu oddziaływania przebudowanych ulic licznych instytucji użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych sprawia, że ulice pełnią ważną rolę w życiu i sposobie funkcjonowania mieszkańców Łęcznej.

Wybudowana infrastruktura drogowa poprawiła jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych miasta Łęczna, umożliwiła szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie w mieście, usprawniła układ drogowy w powiązaniu z drogą krajową nr 82 i wojewódzką nr 820 oraz podniosła atrakcyjność gospodarczą miasta.

Obejrzyj galerię

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza