Przystosowanie budynku OSP Zakrzów do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej

07-03-2013, 14:42

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 10.08.2006 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 129 998,00 zł
 • Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 74 411,00 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna.

Projekt polegał na wykonaniu remontu budynku OSP w Zakrzowie, który jest faktycznym i naturalnym miejscem spotkań mieszkańców wsi. W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych,
 • remont pomieszczenia szatni nad garażem,
 • remont pomieszczeń sanitarnych,
 • wymiana pieca w dużej sali na kominek z wkładem żeliwnym,
 • roboty okładzinowe i malarskie,
 • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą,
 • remont chodnika od bramy wjazdowej do budynku,
 • wykonanie i montaż na budynku stałej tablicy pamiątkowej.

Po realizacji projektu budynek OSP w Zakrzowie stał się w pełni przystosowany do pełnienia funkcji wiejskiego centrum kulturalnego, oświatowego i społecznego. Poprawiła się funkcjonalność i estetyka budynku oraz wizerunek wsi.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Zakrzowa, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego Zakrzowa.


Obejrzyj galerię

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza