Zarządzenie Burmistrza Łęcznej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

15-05-2009, 10:57

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ
ZARZĄDZENIEM Nr 52/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź.zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z póź.zm.), po przeprowadzonym losowaniu

powołał obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

Treść zarządzenia w załączeniu

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza