Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

08-05-2009, 12:33

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Łęcznej informuje, że w związku ze zgłoszeniem więcej niż 10 kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 maja 2009 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej Plac Kościuszki 22 odbędzie się publiczne losowanie w celu ustalenia składu osobowego tych komisji.
Tryb przeprowadzenia losowania  określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. nr 84 poz.921 z póź.zm.).

Łęczna, dn. 2009-05-08

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza