8 maja mija termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

27-04-2009, 12:36

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, 8 maja 2009 r. mija termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łęczna można także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, w pokoju nr 10 lub 11. 

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza