Obwieszczenie Burmistrza Łęcznej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

27-04-2009, 12:02

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Łęcznej
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na 7 czerwca 2009 r.

 (plik do pobrania)

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza