Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

02-04-2009, 14:01

INFORMACJA

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z poź.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze gminy Łęczna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1. Słup ogłoszeniowy Łęczna Plac Kościuszki
2. Słup ogłoszeniowy Łęczna ul. Staszica
3. Słup ogłoszeniowy Łęczna ul. Obrońców Pokoju
4. Słup ogłoszeniowy Łęczna ul. Wierzbowa
5. Słup ogłoszeniowy Łęczna ul. Górnicza (stary dworzec)

Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza