Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

09-03-2009, 15:29

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1.  Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.  W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. 
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-) Lech Kaczyński

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza