Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

25-05-2009, 10:53

Podaje się do wiadomości wyborców, że od 25 maja 2009 r. w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, pokój nr 8A udostępniany jest do wglądu spis wyborców.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 62, poz.583).

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza